ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริษัทจะติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ตามข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อ

2. เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทจะแจ้งอัตราค่าขนส่งซึ่งคิดตามจริงกรณีใช้ขนส่งไปรษณีย์ หรือถ้าใช้บริษัทขนส่งของลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบริษัทก็ได้

3. ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทตามยอดเงินที่ได้ยืนยันรวมค่าขนส่ง พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน บริษัทฯ จะแจ้งเลขที่บัญชีเมื่อติดต่อกับลูกค้า

กรุณาอย่าเพิ่งโอนเงินจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ เท่านั้น